Blog Joomla Design by Best Web Hosting

 

สถานวิจัยความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

Natural Product Research Center of Excellence

               เป้าหมายหลักของสถานวิจัยความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เพื่อค้นหาองค์ความรู้ใหม่ และเสริมยุทธศาสตร์ด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ โดยมุ่งผลิตนักวิจัยทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และขยายผลในเชิงพาณิชย์ให้กับอุตสาหกรรมในประเทศ สร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการทำงานวิจัยร่วมกับเครือข่ายวิจัยต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการทำวิจัยด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของภูมิภาค ส่งเสริมการพึ่งตนเอง การใช้ประโยชน์ในชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะในการแข่งขันกับนานาชาติ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558

IMAGE วิจัยไทยพลัส ถุงมือทางการแพทย์ และท่อหายใจ สารสกัดใบยูคาลิปตัส (รายการ ตู้ ปณ.ข่าว 3SD 28)
Thursday, 04 April 2019
วิจัยไทยพลัส โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย... Read More...
IMAGE สมุนไพรปูดเบญกานีในรูปแบบยาเตรียมภายนอกสำหรับรักษาแผลติดเชื้อเรื้อรัง
Friday, 05 April 2019
  ผู้ประดิษฐ์ ศาสตราจารย์ ดร. ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย... Read More...
IMAGE เจลล้างมือจากสารสกัดเบญกานี
Friday, 05 April 2019
นวัตกรรม "เจลล้างมือจากสารสกัดเบญกานี" กับ... Read More...
IMAGE ระดับชาติ
Thursday, 04 April 2019
1. น.ส.จุฬาลักษณ์ อ้นทอง นักศึกษาปริญญาเอก... Read More...
IMAGE ระดับนานาชาติ
Thursday, 04 April 2019
1. น.ส.สุทธิวรรณ วุ่นหนู (ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย... Read More...
IMAGE งานคุณค่าสงขลานครินทร์
Tuesday, 23 April 2019
งานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2562                ... Read More...
IMAGE งานวันวิทย์ภาคภูมิ
Wednesday, 24 April 2019
 งานวันวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2562... Read More...
Journal Club 2017
Monday, 21 January 2019
  1) Flavonoid biotransformation by human intestinal bacteria บรรยายโดย Professor Dr.Jaehong Han วันที่จัด... Read More...
Journal Club 2018
Sunday, 20 January 2019
1. Extraction Methodology and Separation of Phyto-constituents  by Column Chromatography: A Conventional Techniques บรรยายโดย... Read More...

ผลงานตีพิมพ์ 2014

Category: Uncategorised Published: Wednesday, 10 September 2014 Written by Super User

Sriyatep T, Chakthong S, Leejae S, Voravuthikunchai SP. 2014. Two lignans, one alkaloid, and flavanone from the twigs of Feroniella lucida. Tetrahedron 70: 1773-1779. PDF

 
Chusri S, Siriyong T, Na-Phatthalung P, Voravuthikunchai SP. 2014. Synergistic effects of ethnomedicinal plants of Apocynaceae family and antibiotics against clinical isolates of Acinetobacter baumannii. Asian Pacific Journal of Tropical Medicine 7: 456-461. PDF
 
 
Chusri S, Na-Phatthalung P, Siriyong T, Paosen S, Voravuthikunchai SP. 2014. Holarrhena antidysenterica as a resistance modifying agent against Acinetobacter baumannii: Its effects on bacterial outer membrane permeability and efflux pumps. Microbiological Research 169:  417-424. PDF
 
 
Rattanaburi S, Daus M, Watanapokasin R, Mahabusarakam W. 2014. A new bisanthraquinone and cytotoxic xanthones from Cratoxylum cochinchinense. Natural Product Research. 28: 606-610.
 
 
Ma-in K, H-Kittikun A, Phongpaichit S. 2014. Application of plant essential oils in prevention of fungal growth on Para rubber wood. European Journal of Wood and Wood Products 72: 413-416.
 
 
Kuephadungphan W, Phongpaichit S, Luangsa-ard JJ, Rukachaisirikul V. 2014. Antimicrobial activity of invertebrate-pathogenic fungi in the genera Akanthomyces and Gibellula. Mycoscience 55: 127-133.
 
 
Trisuwan K, Rukachaisirikul V,  Borwornwiriyapan K, Phongpaichit S, Sakayaroj J. 2014. Benzopyranone, benzophenone, and xanthone derivatives from the soil fungus Penicillium citrinum PSU-RSPG95. Tetrahedron Letters 55: 1336-1338.
 
 
Riyajan SA, Tangboriboonrat P. 2014. Novel composite biopolymers of sodium alginate/natural rubber/coconut waste for adsorption of Pb(II) ions. Polymer Composites 35: 1013-1021.
 
 
Chusri S, Tongrod S, Chokpaisarn J, Limsuwan S, Voravuthikunchai SP. 2014. Antagonistic interactions of "Ya-Sa-Marn-Phlae'' ethanol extract in combination with topical antiseptics against clinical isolates of Staphylococcus aureus. BioMed Research International 2014 Art. ID 867603. PDF
 
 
Chusri S, Jangkai D, Limsuwan S, Voravuthikunchai SP. 2014. Assessments of antibacterial activity, phytochemical constituents, and cytotoxicity of herbal preparations used in Thailand. European Journal of Integrative Medicine 6: 294-300. PDF
 
 
Chusri S, Sinvaraphan N, Chaipak P, Luxsananuwong A, Voravuthikunchai SP. 2014. Evaluation of antibacterial activity, phytochemical constituents, and cytotoxicity effects of thai household ancient remedies. Journal of Alternative and Complementary Medicine 20: 909-918.  PDF
 
 
Bunkrongcheap R, Hutadilok-Towatana N, Noipha K, Wattanapiromsakul C, Inafuku M, Oku H. 2014. Ivy gourd (Coccinia grandis L. Voigt) root suppresses adipocyte differentiation in 3T3-L1 cells. Lipids In Health And Disease 13: Art. ID 88.
 
 
Chongsa W, Radenahmad N, Jansakul C. Six weeks oral gavage of a Phyllanthus acidus leaf water extract decreased visceral fat, the serum lipid profile and liver lipid accumulation in middle-aged male rats. Journal Of Ethnopharmacology 155: 396-404.
 
 
Yorsin S, Kanokwiroon K, Radenahmad N, Jansakul C. 2014. Effects of Kaempferia parviflora rhizomes dichloromethane extract on vascular functions in middle-aged male rat. Journal Of Ethnopharmacology 156: 162-174.
 
 
Janchawee B,  Wongsakul A, Prutipanlai S, Ruangrut P. 2014. Effect of betong watercress and phenethyl isothiocyanate on N-demethylation of caffeine in rats. Tropical Journal Of Pharmaceutical Research 13: 559-566.
 
 
Joycharat N, Thammavong S, Voravuthikunchai SP, Plodpai P, Mitsuwan W, Limsuwan S, Subhadhirasakul S. 2014. Chemical constituents and antimicrobial properties of the essential oil and ethanol extract from the stem of Aglaia odorata Lour. Natural Product Research 28: 2169-2172. PDF
 
 
Limsuwan S, Homlaead S, Watcharakul S, Chusri S, Moosigapong K, Saising J, Voravuthikunchai SP. 2014. Inhibition of microbial adhesion to plastic surface and human buccal epithelial cells by Rhodomyrtus tomentosa leaf extract. Archives of Oral Biology 59: 1256-1265. PDF
 
 
Phetkul U, Phongpaichit S, Watanapokasin R, Mahabusarakam W. 2014. New depside from Citrus reticulata Blanco. Natural Product Research 28: 945-951.
 
 
Tansakul C, Rukachaisirikul V, Maha A, Kongprapan T,  Phongpaichit S, Hutadilok-Towatana N, Borwornwiriyapan K, Sakayaroj J. 2014. A new phenalenone derivative from the soil fungus Penicillium herquei PSU-RSPG93. Natural Product Research 28: 1718-1724.
 
 
Trisuwan K, Boonyaketgoson S, Rukachaisirikul V, Phongpaichit S. 2014. Oxygenated xanthones and biflavanoids from the twigs of Garcinia xanthochymus. Tetrahedron Letters 55: 3600-3602.
 
 
Rukachaisirikul V, Rungsaiwattana N, Klaiklay S, Phongpaichit S, Borwornwiriyapan K, Sakayaroj J. 2014. Gamma-butyrolactone, cytochalasin, cyclic carbonate, eutypinic acid, and phenalenone derivatives from the soil fungus Aspergillus sp. PSU-RSPG185. Journal of Natural Products 77: 2375-2382.
 
 
Rukachaisirikul V, Satpradit S, Klaiklay S, Phongpaichit S, Borwornwiriyapan K, Sakayaroj J. 2014. Polyketide anthraquinone, diphenyl ether, and xanthone derivatives from the soil fungus Penicillium sp PSU-RSPG99. Tetrahedron 70: 5148-5152.
 
 
Riyajan SA, Khiatdet W, Leejarkpai T, Riyapan D. 2014. Crosslinking of epoxidized natural rubber with terephthalic acid: effect of terephthalic acid and cassava starch. Journal Of Polymer Materials 31: 145-158.
 
 
Sukhlaaied W, Riyajan SA. 2014. Green synthesis and physical properties of poly(vinyl alcohol) maleated in an aqueous solutions. Journal Of Polymers And The Environment 22: 350-358.
 
 
Riyajan SA, Maneechay S. 2014. Preparation and properties of natural rubber latex-g-modified cationic polyacrylamide copolymers and its palm oil absorbent. Plastics Rubber and Composites 43: 264-270.
 
 
Shankar S, Chorachoo J,  Jaiswal L, Voravuthikunchai SP. 2014. Effect of reducing agent concentrations and temperature on characteristics and antimicrobial activity of silver nanoparticles. Materials Letters 137: 160-163. PDF
 
 
Srisuwan S, Tongtawe P, Srimanote P, Voravuthikunchai SP. 2014. Rhodomyrtone modulates innate immune responses of THP-1 monocytes to assist in clearing methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Plos One 9: Art. ID e110321. PDF
Nike Kyrie 5 kids Hits: 3265

ของฝากจากผู้อำนวยการสถานวิจัย